Advokatbistand

Infosiden forbrukerveiledning.no er et produkt fra Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Firmaet er lokalisert i Oslo og Akershus, men jobber med saker innenfor kjøpsretten over hele landet. Advokatene i firmaet har særlig kompetanse på kjøpsrett. Denne kompetansen er opparbeidet gjennom utdannelse, kursing og ikke minst behandling av en mengde saker i forskjellige instanser.

Trenger du advokatbistand i din sak ber vi om henvendelse med følgende informasjon:

  • Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og epostadresse
  • En beskrivelse av sakens faktum, fra dag 1 og frem til i dag.
  • Relevant dokumentasjon(kontrakt, finn – annonse og annen relevant dokumentasjon)
  • Informasjon om forsikringsselskap

Informasjon kan sendes via kontaktskjema eller til epost:

post@aladvokat.no.

Les mer om advokatene