Båtadvokat – hjelp for kjøper/selger

båt-land

Hvorfor skal du kontakte en båtadvokat? 

Lav økonomisk interesse i saken - lønner advokat seg?

Sannsynligvis har det oppstått et problem for deg etter kjøp eller salg av en båt. Om dette problemet er av "beskjeden" karakter (under kr 50 000) vil Forbrukerrådet være rett organ for deg, slik vi ser det. De har riktignok veldig lang behandlingstid, men man er som regel ikke tjent med å bruke advokat ved beløp under kr 50 000. Dette er fordi man ved ulike dekningsløsninger som oftest må betale en egenandel.

Advokatbistand i vanskelige båtsaker

Er utfordringen av mer inngripende karakter, bør du kanskje vurdere å ha en rådgiver, altså en advokat. Årsaken til at du bør vurdere å bruke advokat er fordi det øker dine muligheter for å gjøre de rette valgene. Velger du igjen en advokat som jobber med slike saker til daglig, vil vi hevde det ytterligere øker muligheten for et best mulig utfall av saken. Man kan naturligvis forsøke selv, men det er nå engang slik at sjansen for å navigere feil øker når vi er på fremmed grunn.

Velg båtadvokat med rett kompetanse

En advokat er ikke lenger en advokat. Med båtadvokat mener vi en advokat som har kompetanse på båtsaker og praksis i lignende saker. Dette er ikke noe man kan utdanne seg til, fullt ut. Det krever erfaring. Vi har advokater med erfaring med å behandle saker i Forbrukerklageutvalget, forliksrådene, tingrettene og lagmannsrettene.

Båtadvokat med GRATIS førstevurdering

En gratis førstevurdering kan aldri konkurrere mot en fullstendig gjennomgang av saken og det er vi helt ærlige på. Men, det er bittert å bruke mange tusen på advokat hvis man er i tvil om en i det hele tatt vil bruke advokat. Det har vi gjort noe med. Lurer du på om du har en sak?

Send en beskrivelse av din sak til post@aladvokat.no eller ring tlf 24 02 20 20 for avtale om en gratis førstevurdering.

For deg som ønsker å engasjere en båtadvokat 

Da skal det nevnes at vi foruten rett kompetanse også tilbyr bistand på landsbasis. Vi har båtsaker fra nord til sør. Vi har også konkurransedyktige priser og søker alltid å få dine advokatutgifter dekker over dine forsikringsordninger. Dette klarer vi svært ofte. Klient betaler bare egenandel.

Ta gjerne kontakt for nærmere avtale om oppdrag i din båtsak - post@aladvokat.no, tlf 24 02 20 20