Bilen bruker mye olje

Hva er normalt oljeforbruk? Dette kommer alt an på hva produsenten har satt som toleransegrense. Dersom bilen bruker merkbart mer olje enn det produsenten har anbefalt, kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel ved bilen.

Dersom man stadig må fylle på olje uten synlige lekkasjer er det ofte et tegn på indre slitasje i motoren. Kostbart å fikse.

Hvorfor bruker bilen olje?

En bil skal i utgangspunktet bruke lite olje. Oljen skal ikke «bli borte». Likevel opplever noen bilkjøpere at dette skjer. Dersom bilen har komplett servicehefte kan det være oljeforbruket skyldes indre problemer i motoren.

Skal selger ta regningen?

Det er ikke uvanlig at regningen for høyt oljeforbruk er på kr 50 000 – 100 000. Om forbruket er en mangel etter loven kan selger være pliktig til å ta regningen.

Mangel?

Det er ikke enkelt å gi et sort/hvitt svar på. Ofte er mangelsvurderingen konkret og vanskelig. Dersom bilen ikke har gått så langt og den er godt vedlikeholdt taler mye for at motoren har indre skader/slitasjer som ikke er normalt. Dette kan være å anse som en mangel ved bilen, fordi det er kostbart å utbedre og fordi feilen mest sannsynlig har sin opprinnelse i en latent svakhet. Dette må imidlertid bevises, og det er kjøper som har bevisbyrden. I forbrukerkjøp vil bevisbyrden kunne påhvilke selger de første 6 månedene etter kjøpet.

Hvordan sjekke ut?

Er du usikker på om det kan være en mangel ved bilen kan du ta kontakt med oss for en GRATIS førstevurdering.

Praksis i lignende saker

Utifra praksis i lignende saker, særlig fra Forbrukertvistutvalget, kan man se at noen får medhold i mangelsspørsmålet og andre ikke. Ofte er dette bevismessige utfordrende saker, noe som nok gjør at utvalget vanskelig kan konkludere med at et foreligger en kjøpsrettslig mangel. Det er imidlertid flere eksempler på at høyt oljeforbruk kan gi grunnlag for å kreve utbedring, erstatning eller heving. Velger du å bruke juridisk bistand vil det øke sannsynligheten for at du vinner frem. Dette fordi en advokat med erfaring på området vet hva som er viktige momenter i saken.

Husk rask reklamasjon

Har du kjøpt bil og oppdaget at bilen bruker mye olje må du reklamere så snart du har mistanke om dette. Dersom du ikke kommer til enighet med selgeren kan du gjerne ta kontakt med oss for en nærmere vurderingen av saken.

Du kan få dekket utgifter til biladvokat!

Husk at den vanlige ordinære bilforsikringen dekker utgifter til advokat dersom selger ikke aksepterer ditt krav eller dere blir enige om en løsning. Forsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat, etter at du selv har betalt grunnegenandelen på kr 4000.