Bilen har vært kondemnert – heving?

Har du kjøpt bil og oppdaget at den har vært kondemnert? Da kan det være du har krav på heving av kjøpet. Mange tror at kondemnerte biler ikke er å finne på veien etter kollisjonen. Denne oppfatningen er ikke korrekt. Hvis bilen har vært kondmenert betyr det at den er fikset opp igjen, fra å være et vrak til å bli hva? Ja, det varierer.

 


Bilens dokumenter kan avsløre om bilen har vært kondemnert. Det er imidlertid ikke alltid. Ofte er det vanskelig å avdekke tidligere kondemnasjon.

Hvordan finne ut om bilen har vært kondemnert?

Måten folk oppdager dette på er ofte tilfeldig. Det kan være i forbindelse med en service eller at man tilfeldigvis sjekker eierhistorikken og ser at tidligere eier er et forsikringsselskap. I andre tilfeller sjekkes bilen for andre ting og mekaniker oppdager avvik som kan være forenlig med tidligere kondemnering.

Hva innebærer det at bilen har vært kondemnert?

Bilen har vært utsatt for en større skade eller kollisjon. Forsikringsselskapet har ikke funnet det økonimisk interessant å fikse vraket. Vraket er solgt videre til et verksted som har fikset den opp, gjerne i samarbeid med et bilforhandler. Hvor vidt bilen er blitt bra igjen vil avhenge av flere faktorer. Selv om bilen er fagmessig fint rettet opp er det ikke til å komme bort i fra at kondemnasjonsbegrepet jager bort de fleste kundene. Markedet er ikke tilhenger av biler med tidligere kollisjonsskader.

Er det greit å selge en bil som har vært kondmenert?

Ja, i utgangspunktet er det ingenting i veien for selge en bil som er kondemnert så lenge bilen er i forskriftsmessig stand og fikset opp på tilstrekkelig faglig vis. I tillegg er det viktig at tidligere kondemnasjon er en del av avtalen. En måte å synliggjøre dette på er å la bilens skadehistorikk fremgå direkte av avtaledokumentene.

Når kan det foreligge en mangel?

Dersom kjøper av bilen ikke har fått opplysninger om at bilen har vært kondemnert, og heller ikke har fått fullstendige opplysninger om bilens tidligere skader, kan det foreligge en mangel. Dette gjelder selv om bilen er fint rettet opp. Videre vil tekniske svakheter kunne utgjør en mangel.

Bilen har vært kondemnert – hva gjør jeg?

Har du vært uheldig å kjøpe en bil som har vært kondemnert vil vi anbefale deg å inngi skriftlig reklamasjon og anmode om heving av bilkjøpet. Heving bør du kreve uavhengig av om du har kjøpt bilen av forhandler eller om den er kjøpt av privatperson. Dersom saken ikke lar seg løse bør du kontakte advokat med erfaring på kondemnasjonssaker.

Forsikringen betaler utgiftene til advokat

Rettshjelpforsikringen under din helt ordinære bilforsikring dekker utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel.

Veiledning og bistand

Ta kontakt med oss i Austin Lyngmyr. Vi har betydelig erfaring med å løse disse sakene. Send en henvendelse via kontaktskjemaet eller til post@aladvokat.no. Den første henvendelsen er alltid gratis. Vi hjelper deg i gang og vi kan søke om rettshjelpsdekning for deg