Bilen tar inn vann

bil-regn

Reklamasjon når bilen tar inn vann

Dersom bilen tar inn vann innenfor garanti- og/ eller reklamasjonstiden, kan et slikt faktum være å anse som en kjøpsrettslig mangel. En bil skal naturligvis ikke ta inn vann. Dersom den likevel gjør det, og feilen ikke skyldes bruken av bilen eller alder og slitasje, må man sende en reklamasjon til selger av bilen. Selger vil da kunne forsøke å fikse bilen. I forbrukerforhold har selger to forsøk på å fikse feilen.

Bilen tar inn vann - utbedringsforsøkene er brukt opp

Grunnlag for å heve?

Hvis selger ikke klarer å tette igjen bilen, vil man i denne type saker kunne står overfor et berettiget hevingsgrunnlag. Vann kan medføre utfordringer som i de fleste tilfeller ikke kan karakteriseres som bagatellmessige. Vurderingen av ulempen vurderes imidlertid konkret fra sak til sak, og det er ingen automatikk i at en mangel medfører hevingsgrunnlag. Det kreves at kontraktsbruddet er vesentlig, og i praksis at kjøper med rimelighet har grunn til å si seg løst fra kontrakten. Dersom forsøkene er brukt opp, kan vi likevel si at heving er nærliggende å forsøke på. I denne sammenheng velger mange å benytte advokatbistand

Advokatbistand - hva med utgiftene til advokat?

Hvis bilen tar inn vann, selger ikke klarer å fikse problemet, og selger heller ikke vil ta bilen tilbake (selger vil som regel forsøke å fikse ytterligere, fremfor å heve) foreligger det en såkalt tvist i saken. Tvist vil si at du og selger er uenige. Kan dette dokumenteres, f eks per epost, vil du har krav på dekning av utgifter til advokat gjennom den ordinære bilforsikringen. Egenandelen er som regel på kr 4000 med tillegg av 20 prosent av det overskytende.

Ta kontakt for GRATIS førstevurdering!

Har du en sak hvor bilen tar inn vann og du ikke klare å løse det på egenhånd kan vi hjelpe deg videre med saken. Vi søker også om rettshjelpsdekning slik at du får dekket utgiftene til advokat.

Vi har vunnet frem i flere saker hvor bilen har tatt inn vann.

Ta kontakt med oss