Fuktskade i bobil

Et av de verste problemene man kan oppleve som kjøper av bobil er oppdage at bobilen har et fuktproblem. En bobil er i bevegelse og slik sett utsatt. Hva gjør du dersom fuktskade oppdages? Det skriver vi litt om her. Har du konkrete spørsmål i din sak er du velkommen til å ta nærmere kontakt for GRATIS førstevurdering: post@aladvokat.no.

Fuktskade i bobil er vanlig hevingsårsak

Fuktskade i bobil – alvorlighetsgraden

Vanlig og påregnelig fukt

Hvor alvorlig en fuktskade i en bobil er, sett fra et juridisk ståsted, vil ofte være forbundet med bilens alder og omfanget av skaden. Mindre kondensproblemer på en eldre bobil er som regel normal og påregnelig med mindre det er grunn til forventninger om noe annet.

Nyere bobil- uvanlig fuktforekomst

Dersom bilen er mindre enn 5 år gammel og ikke har gått særlig langt vil det stille seg annerledes, særlig dersom fukten er av inngripende karakter og dyr å utbedre. Materialet i seg selv er ikke nødvendigvis så dyrt, men arbeidet tar lang tid og er ofte omfattende.

Når utgjør forholdet en mangel?

Utgangspunktet er at det ikke skal være en fuktskade i bobil, så må man kartlegge omfang, alder, alvorlighet og se på forholdene ellers. Er bobilen solgt med garanti? Kan feilen tilbakeføres til tiden før du kjøpte bobilen? Er bobilen solgt «som den er»? Er det gitt garantier eller lignende lovnader? Som man skjønner er ofte mangelsvurderingen meget skjønnsmessig. Dersom fuktskaden var «påbegynt» før du kjøpte bilen og den er kostbar å reparere, trekker det ofte i retning av at mangel foreligger.

Heving eller andre mangelskrav?

Ikke alltid grunnlag for å heve

Oppdager du fuktskader kan det være hensiktmessig å kreve heving så snart som mulig. Det blir ofte dyrt å fikse denne type skader. Vær imidlertid oppmersom på at selger, etter nærmere regler, har en rett til å utbedre feilen. I enkeltsaker kan være prisavslag eller erstatning være aktuelt. Ofte er det nok imildertid utbedring og heving som er de meset aktuelle mangelsbeføyelsene.

Hevingsterskelen

I en sak fra lagmannsretten, var utbedringskostnader for omlag åtte prosent av kjøpesummen nok til å heve kjøpet. Det var usikkerhet omkring utbedringskostnaden, et forbrukerkjøp forelå og bilen var markedsført i positive ordlag forut for kjøpet. Det er imidlertid alltid en konkret vurdering som må gjøres.

Kontakt oss for gratis førstevurdering!

Har du problemer med fuktskade i bobil kan du gjerne ta kontakt med oss for nærmere veiledning i din sak. Forsikringen dekker mye av utgiftene til advokat.

Ta kontakt