Heving av båtkjøp

Du har kanskje nylig kjøpt båt. Sesongen er snart i gang og endelig skal sjøen oppleves fra sin beste side. Men, så viser det seg at båten du har kjøpt er mangelfull. Motoren går ujevnt, båten tar inn vann, det lekker diesel eller selger har tilbakeholdt andre type alvorlige opplysninger. Allerede på dette tidspunktet bør du søke kyndig bistand. Hva gjør du?

Båt er perfekt på solskinnsdager. Dessverre opplever noen feil og mangler som ødelegger idyllen.

Reklamasjon ved heving av båtkjøp

Det første man må gjøre er å reklamere. Mange vet at det finnes en absolutt reklamasjonsfrist. Denne er ved kjøpsloven 2 år fra kjøpstidspunktet. Når det gjelder forbrukerkjøp er den absolutte fristen 5 år. Uansett, og dette er viktig, må du likevel reklamere «innen rimelig tid» fra du oppdaget eller burde oppfaget mangelen. Vi anbefaler skriftlig reklamasjon. Gå tidlig ut for å kreve heving, ellers kan du risikere at den muligheten går tapt.

Mangel ved heving av båtkjøp

På hvilken måte kan det foreligge en mangel? I flere av våre artikler går vi mer konkret til verks hvor vi ser nærmere på hva som kan være en mangel i båtsaker.

Her skal vi imidlertid nøye oss med å si at en mangel ofte er et avvik som fremgår når vi sammenlikner hva vi hadde grunn til å tro at vi kjøpte kontra hva som viser seg være realiteten. Det er ofte en konkret vurdering som må gjøres, og særlig i «som den er» tilfeller kan grensedragningen mellom hva som er en mangel, eller ikke, være vanskelig. Holder selgeren tilbake vesentlige opplysninger om båten, eller gir selgeren opplysninger som er feil, og dette kan antas å ha virket inn på kjøpet, vil det også kunne være en mangel.

Vanskelige grensedragninger

Du tenker kanskje at dette høres litt kryptisk ut. Din oppfatning er ikke overraskende, fordi det ofte er diffust og vanskelig. De helt åpenbare tilfellene løser seg nok ofte. Vi advokater jobber som regel med sakene som er mer tvilsomme, der begge partner ofte har gode grunner for hva de mener er rett.

Heving av båtkjøpet

Hva skal til for å heve kjøpet? Dette er et klassisk spørsmål. Mange håper naturligvis at vi har en enkelt svar på dette. Av og til fremstår saken som veldig klar, og da er det greit. Ofte vil selger være enig i det klare hevingsgrunnlaget, og da kommer partene som regel i mål på egenhånd. Dersom det ikke skjer, får man lite veiledning i lovene. Heving er aktuelt når det foreligger et «vesentlig kontraktsbrudd» eller en mangel som ikke er «uvesentlig».

Man blir ikke mye klokere av dette, og det er følgelig nødvendig å gå inn å se på praksis fra domstolen og andre relevante instanser. Det kan være nødvendig både i forhold til både reklamasjonen, mangelen, hevingsgrunnlaget, tidspunktet for mangelen også videre. Heving betyr at det foreligger et alvorlig avvik og at det ikke er aktuelt med retting, eller retting ikke har ført frem. Vi skal være forsiktige med å opplyse om typiske hevingsgrunnlag fordi alle saker lever sitt liv.

Det som kan være hevingsgrunnlag i en sak, trenger ikke nødvendigvis ikke være det i en annen sak. I flere artikler skal vi ta for oss typetilfellene det heving av båtkjøpet kan være aktuelt.

Du får dekket utgifter til advokat

Har du kjøpt båt med det du tenker kan være en alvorlig feil eller mangel? Opplever du at den profesjonelle selgeren ikke klare å fikse en feil tross gjentatte forsøk? Husk at forsikringen dekker utgifter til advokatbistand. Du betaler 20% etter at grunnegenandelen er betalt, forsikringen dekker 80%. Har du en potensiell hevingssak kan vi foreta en gratis førstevurdering av din sak. Send oss en beskrivelse av saken.