Heving av bilkjøp – advokater med fagkompetansen

Vi har valgt å spesialisere oss på heving av bilkjøp. Dersom du har kjøpt eller solgt en bil og lurer på om du har en sak om heving av bilkjøp, tilbyr vi deg å se nærmere på saken for å se om du kan ha en sak å gå videre med. Bilforsikringen dekker store deler av advokatutgiftene, og bistand er derfor rimeligere og mer gunstig enn mange er klar over.

Close-up of man in suit with car keys in hand
Ved heving leveres bilen tilbake. Kjøpesummen går i retur.

Hvordan får du kjøpesummen tilbake?

Mangel

En mangel i dagligtalen og i henhold til kjøpslovgivningen er nødvendigvis ikke det samme. En mangel kan være knyttet til opplysningssvikt, feil opplysninger om tingen eller avvik ved tingens egenskaper.

Reklamasjon

Oppdager du det du mistenker er en mangel, må det reklameres. Reklamasjonen vil du være tjent med å sende skriftlig per sms, epost, post eller en kombinasjon av disse måtene å sende budskapet på. Den må inneholde informasjon om hva du klager på og hva du vil forlange som følge av mangelen. Er mangelen mer enn bagatellmessig, bør du tenke i retning av heving, slik at kravet om heving fremsettes rettidig. Vær offensiv, og nedjuster heller etter hvert. Det er viktig å få selger på banen.

Utbedringsrett?

Selger har som regel en utbedringsrett. Hvis selger benytter seg av denne like etter reklamasjonen kan utbedringsretten avskjære muligheten for å heve. Er du i tvil om selger fortsatt har utbedringsretten i behold? Spør oss her.

Heving eller ikke?

I henhold til loven må kontraktsbruddet være vesentlig (kjøpsloven), eller mangelen må ikke være «uvesentlig» (forbrukerkjøpsloven). Det må alltid gjøres en konkret vurdering, og det er ikke mulig å lage et oppslagsverk eller en «kalkulator» som gir et klart svar på om saken holder til heving eller ikke. Som advokater ser vi imidlertid at det kan foreligge hevingsgrunnlag hvis et eller flere forhold inngår:

 • Sikkerhetsrelaterte feil
 • Grov opplysningssvikt
 • Inngripende feil som hemmer bruken av gjenstanden
 • Summen av flere feil som «legges sammen»
 • Feil og mangler som er vanskelig å fikse
 • Stor grad av skyld hos selger
 • Gjenstand som er ny en eller flere feil som ikke lar seg utbedre

Listen er ment som en illustrasjon og er naturligvis ikke uttømmende.

Selger godtar ikke heving av bilkjøpet

Dersom selgeren ikke godtar ditt krav om heving, bør du vurdere å kontakte en advokat med kompetanse på hevingssaker. Husk at den vanlige bilforsikringen dekker nesten 80% av utgiften til advokat. Det kan vise seg å bli en god investering. Mange tror at Forbrukerrådet gir advokatbistand. Forliksrådet gir heller ikke juridisk bistand. Skal du ha en person som konsentrerer seg om dine interesser bør du derfor engasjere en advokat i saken.

Hjelp til heving av bilkjøp? Kontakt oss!

Ta kontakt med fagansvarlig advokat Kjetil Lyngmyr, epost: lyngmyr@aladvokat.no.

Gi en kort beskrivelse av saken. Skriv gjerne litt om:

 • Type bil
 • Årsmodell
 • Kilometerstand
 • Kjøpt fra privat eller forhandler
 • Når ble bilen kjøpt
 • Servicehistorikk?
 • Hva du mener er mangelfullt ved bilen

Den første henvendelsen koster ikke noe. Kan vi hjelpe deg i din sak gjør vi det gjerne. Vi behandler et stort antall bilsaker til enhver tid og har gode resultatere å vise til. Svar gis innen kort tid.