Heving av bilkjøp fra privatperson

Heving av bilkjøp mellom private er fullt mulig. I dette innlegget ser vi mer spesifikt på hva som gjelder dersom både selger og kjøper av bilen er privatpersoner. Har du spørsmål om din hevingsak eller vurderer advokatbistand er du alltid velkommen til å ta kontakt for en gratis førstevurdering.

Ved heving returneres objekt og kjøpesum.

Heving av bilkjøp – mer generelt

Mye kunne vært skrevet generelt om heving av bilkjøp. Dette har vi også allerede gjort. Du kan lese mer generelt om heving av bilkjøp på denne nettsiden, eller besøke advokatveiledning.no.

Heving av bilkjøp når både selger og kjøper er privatpersoner

Ja, det er mulig med heving

Denne situasjonen skiller seg fra andre hevingssaker på flere måter. Det er for det første kjøpsloven som gjelder, og ikke forbrukerkjøpsloven. Mange tror feilaktig at det ikke er mulig å heve et bilkjøp når man har kjøpt bil fra privatperson. Det skal en del til, men muligheten er der. En konkret skjønnsmessig vurdering må gjøres fra sak til sak.

Terskelen for heving heves utenfor forbrukerkjøp

Videre har man den situasjonen at begge parter som regel ikke har noe inngående kjennskap til bil. Dette medfører at styrkeforholdet mellom partene er jevnere enn ved forbrukerkjøp. Terskelen heves derfor noe sammenliknet med kjøp fra forhandler.

Tilfeller hvor vi ser heving går igjen

Vi skal være varsomme med å skrive inngående om hva som kan medføre heving av kjøp mellom privatpersoner, og hva som faller utenfor. Varsomheten skyldes det faktum at alle saker lever sitt eget liv og det må alltid gjøres en konkret vurdering. Noen typetilfeller tillate vi oss likevel å trekke frem, der heving ofte forekommer:

 • Manglende opplysninger om tidligere kondemnasjon/bil vraket
 • Motorhavari etter kjøpet
 • Turbohavari etter kjøpet
 • Girkassehavari
 • Manglende opplysninger om tidligere trimming
 • Høyt oljeforbruk
 • Tilbakestilt kilometerstand
 • Bevisst tilbakeholdelse av sentrale opplysninger
 • Svikt i bilens sentrale komponenter hvor utbedring ikke finner sted
 • Fukt, mugg og råte med usikkert omfang
 • Alvorlig rust i bærende konstruksjoner

Viktigheten av reklamasjon

Ved heving av bilkjøp fra privatpersoner er det meget viktig å kreve heving i tidlig fase. Venter du for lenge risikerer du at hevingskravet går tapt. Heving er ofte et inngripende tiltak overfor selger, og derfor skal selger varsles tidlige om at heving vil bli krevd. En reklamasjon og hevingserklæring må i praksis være skriftlig. Dette for å unngå bevistvil. Gjennom tidene er det mange saker som har fått sin sak ødelagt ved å glemme viktigheten av skriftlighet.

Nærmere om terskelen for heving

Terkslen for å heve bilkjøp er i utgangspunktet noe høyere enn hva som gjelder i forhold til andre mangelskrav. I tillegg fordrer heving at selger ikke har utbedret mangelen. Man får ikke hevet kjøpet dersom tingen i seg selv er mangelsfri. Om det foreligger et «vesentlig kontraktsbrudd» må avgjøres på bakgrunn av en skjønnsmessig helhetsvurdering. Videre må alt av bevis og andre krav til reklamasjon og andre juridiske barrierer være «på plass».

Heving av bilkjøp fra privatperson – steg for steg

 1. Mistanke om mangel – send reklamasjon til selger, være tydelig på krav om heving. Skriftlig reklamasjon per epost og/eller brev og sms. Forsikre deg om at reklamasjonen kommer frem, og ta vare på svaret du får.
 2. Hva foretar selger seg? Vil selger benytte seg av sin rett til å rette feilen? Vil retting føre frem? Blir dere enige her kan saken være løst.
 3. Selger vil ikke rette – avviser mangelen. På dette tidspunktet bør du ta et valg. Skal du stå i saken selv eller kontakte advokat for bistand? Hvis du har tegnet forsikring (minimum ansvar) dekker nå forsikringen utgifter til advokat, minus egenandel. Kontakt advokat med særlig kjennskap til bilsaker. Mange klarer dette fint, mens andre «ødelegger» saken ved å utelate og glemme viktige punkter.
 4. Ønsker du å kjøre saken alene er forliksrådet eller Forbrukerrådet neste steg. Ingen av instansene taler din sak. Dette er nøytrale meklingsinstanser. Husk kravene til reklamasjon, bevis, dokumentasjon av mangel, mangelsvurdering med videre.

Advokatbistand – du får dekket utgifter over bilforsikringen!

Vurderer du advokatbistand kan du sende oss en beskrivelse av din sak. Vi tilbyr da en gratis førstevurdering, og bistand i din sak dersom du ønsker dette. Dersom selger ikke godtar ditt hevingskrav får du dekket 80% av utgiftene til advokat. I tillegg kommer en grunnegenandel, som regel på kr 4000.