Heving av bobilkjøp

I Norge har bobil slått an, og svært mange benytter bobil som ferieform. Det er en rekke bobilforhandlere i Norge som årlig selger en bra mengde bobiler. De fleste bobilkunder blir fornøyd etter kjøpet. Noe småtteri vil det ofte være, men heldigvis er det sjeldent mer alvorlige feil og mangler. Dessverre opplever imidlertid enkelte at de må kreve heving av bobilkjøpet. Vi skriver her om heving av bobilkjøp.

Bobildrømmen ender for enkelte med et krav om heving av bobilkjøp.

Reklamasjon i hevingssaker

To frister – alltid reklamer snarest og senest «innen rimelig tid»

Fra du oppdager, eller burde oppdaget, en mangel må du reklamere innen rimelig tid. Tommelfingerregelen er at du aldri må vente og se an lenger enn nødvendig, og i hvert fall ikke mer enn to måneder. En god leveregel er å reklamere skriftlig til selger så fort du tror noe er feil eller et forhold kan utgjøre en mangel i lovens forstand. Årsaken til at du må kreve heving i tidlig fase er at du ellers risikerer å miste hevingskravet. Dette gjelder særlig i saker som reguleres av kjøpsloven. I en konkret båtsak fra lagmannsretten tok det om lag 6 måneder fra kjøper oppdaget mangelen til han krevde heving. Dette mente retten var for lenge, og han mistet dermed muligheten for heving.

Absolutt frist

I saker etter kjøpsloven kan man reklamere i to år etter kjøpet, mens i forbrukerkjøp er det en absolutt grense på 5 år. I begge tilfeller må du i tillegg reklamere «innen rimelig tid». Ved saker etter forbrukerkjøpsloven har man ikke en lovfestet tidsramme for hevingserklæring, men vi anbefaler uansett å være tidlig ute med å kreve heving dersom det kan være aktuelt.

Mangel ved krav om heving

Heving av bobilkjøp krever naturligvis at det foreligger en mangel i lovens forstand. En mangel kan være en direkte feil, feilopplysninger eller mangel på informasjon. Hva som er å anse som en mangel må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.

Heving av kjøpet

Hva skal til for at du kan heve? Generelt er regelen at det må foreligge et «vesentlig kontraktsbrudd». Det skal ikke så store fantasien til å skjønne at dette begrepet er vidt, vanskelig og gir rom for tolkning. Nettopp derfor er det i slike saker ofte lønnsomt å få profesjonell hjelp. Selger har, som den klare hovedregel, en rett til å utbedre feil og mangler. Etter både kjøpsloven, og forbrukerkjøpsloven, må slik retting gis tilbud om etter nærmere vilkår. Her er det lett å tråkke feil. Hvis selger uforbeholdent vil rette feilen, og feilen faktisk er mulig å rette, vil det tale sterkt for at retten til å fikse bilen er i behold forutsatt at tilbudet om retting kommer i tidlig fase.

GRATIS førstevurdering fra advokat

Har du en sak du gjerne vil drøfte med oss? Dersom du har en konkret sak du tror kan holde til heving, eller betydelig prisavslag, tilbyr vi en gratis førstevurdering. Send oss gjerne en henvendelse. Utgifter til advokat dekkes i stor grad av din ordinære bobilforsirking.

Les mer om reklamasjonsprosessen, feil og mangler etter kjøp (austinlyngmyr.no)