Heving av campingvognkjøp

Fukt og råte er nok hovedfiende nummer en når vi kommer til campingvogner. Kimen til en konflikt går ofte inn under det faktum at en vogn er solgt med fukt, noe som kan utgjøre en mangel selv om selger ikke var klar over at vognen hadde fuktskader. Har du kjøpt en vogn med fuktinnsig eller andre potensielt alvorlige mangler kan du ta kontakt med oss for å høre om du har en mulig hevingsak. En slik første vurdering fra en av våre advokater koster deg ingenting.

Campingvogn er fint når alt fungerer. Dessverre er det ikke alltid slik.

Reklamasjon ved heving av campingvognkjøp

Første viktige punkt i mangelssaker, foruten å oppdage mangelen, er å reklamere i tide. En reklamasjon må inngis innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Med andre ord bør du ikke vente med å reklamere. Send reklamasjonen så snart som mulig, så får undersøkelsene som skal gjøres videre avdekke fremdrift i saken. Venter du med reklamasjonen vil muligheten for å ansvarliggjøre selger bli borte. I hevingssaker, der kjøpsloven kommer til anvendelse, må du dessuten også kreve heving innen rimelig tid. Aner du at heving kan være aktuelt må du derfor snarest kreve heving.

Mangel ved heving

Som vi har vært inne på er den typiske mangelen i campingvognsaker knyttet til fukt og råte. Vi har imidlertid også sett eksempler på mangler som til stadighet kommer igjen til tross for gjentatt utbedring. Elektrofeil er her et eksempel, og feil knyttet til hjulstilling, bremser og feil med varme er andre eksempler.

Heving av campingvognkjøp

Dersom man krever heving, er det i praksis et krav om at kjøpesummen skal tilbakebetales mot at vognen stilles til selgers disposisjon. Mangelen er såpass alvorlig at man kan si det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd. Hvor den grensen går er alltid underlagt en skjønnsmessig helhetsvurdering, noe som gjøre det særlig aktuelt å benytte advokatbistand. En advokat med solid kjennskap til området vet hva som er mer og mindre sentralt i mangel – og hevingsvurderingen.

Du får dekket utgifter til advokat

Hvis du tegnet forsikring ved kjøpet, dekker denne utgifter til advokat med 80%, etter at grunnegenandelen er betalt. Mange er ikke klar over dette tilbudet som følger av den helt ordinære forsikringen. Har du oppdaget feil og mangler som selger ikke vil utbedre kan du gjerne ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering av saken. Om du ønsker bistår vi deg videre for å få heve kjøpet og ellers fremme de krav vi mener er riktige i din sak.

Kontakt oss for vurdering eller hjelp i din sak

Send en beskrivelse til post@aladvokat.no eller benytt vårt kontaktskjema.