Hvordan heve kjøp av bil?

Vi som advokater ser at mange angrer på et bilkjøp, og at kjøper derfor vil "heve kjøpet". Dette er ikke heving i kjøpslovgivningens forstand. Heve kjøp av bil fordere en sæskilt avtale, eller at man har grunnlag for heving etter lovens bestemmelser. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan man hever et bilkjøp.

Ved heving skal bil og kjøpesum tilbakeleveres.

Noen utgangspunkter ved gjennomføringen – hvordan heve kjøp av bil?

Mangel

For det første må du finne ut om det foreligger en mangel ved bilen. Dersom mangel foreligger må det igjen vurderes om den eller de mangelfulle forhold er nok til å si seg løst fra kontrakten, altså heve kjøpet. Denne vurderingen kan være vanskelig.

Heving innen rimelig tid

En absolutt forutsetning er at du har inngitt reklamasjon, og krav om heving, tidsnok. Venter man for lenge forsvinner også muligheten til å gjøre mangelen gjeldende mot selger. En reklamasjon må alltid være tydelig og skriftlig slik at du kan bevise reklamasjonen i etterkant. Det er dumt å snuble på dette punktet, så gjør det ordentlig med en gang. Kravet gjelder fortrinnsvis i saker etter kjøpsloven, men også etter forbrukerkjøpsloven må man være på hugget.

Heving er ikke angrerett

Dersom du har bestemt deg for å forsøke å heve kjøp av bil har du samtidig gitt selger en beskjed om at du vil ha tilbake kjøpesummen mot at bilen stilles til disposisjon for selger. Det er dette som i realiteten er heving av et bilkjøp. Her må man eksempelvis skille heving fra det å angre. Dette er to helt forskjellige ting.

Møte du motstand fra selger må du vurdere om det er mulig å bli enig, eller om du må videre. Forliksrådet og Forbrukerrådet vil da være korrekt instans.

Krav om «vesentlig samme stand»

Selve hevingsoppgjøret skjer ved at ytelsene tilbakeføres. Bilen skal tilbakeleveres i «vesentlig samme stand» som på kjøpstidspunktet.

Hvordan heve kjøp av bil med advokatbistand?

En advokat vil se sjekke sakens faktiske og rettslige side for å se hvordan du ligger an i spørsmålet om å heve kjøpet av bilen. De fleste som kommer til oss vil ha hjelp fordi de er redde for å tråkke feil, eller fordi saken har «dratt seg til». I begge tilfelle kan det være fornuftig å oppsøke profesjonell bistand. Advokaten er også henvist til å forsøke utenrettslig løsning av saken, eller å bringe saken inn for forliksrådet eller Forbrukerrådet. Men, dersom det er advokat på begge sider, og tvistesummen er over kr 125 000(bilens kjøpesum) vil det være mulig å behandle saken direkte i tingretten. Hva som er hensiktsmessig fremgangsmåte må vurderes konkret i hver sak. Med spesialsiert advokatbistand i saken økes muligheten for å vinne frem. Et trent øye vil se hva som er hensiktsmessig og riktig å gjøre i den konkrete saken.

Utgifter til advokat dekket over bilforsikringen!

Vi får mange spørsmål om hvordan man skal heve et bilkjøp, og hvor mye det koster å få hjelp til dette. Advokatbistand i disse sakene dekkes av den ordinære bilforsikringen. Klient betaler en grunnegenandel, som regel kr 3000 – 4000, og deretter 20% av det overskytende. Dette er en god ordning som de fleste selskaper gir tilbud om. Send oss en beskrivelse av din sak dersom du vurderer bistand.