Hvorfor skal du stå alene? Mange er ikke klar over at forsikringen ofte dekker utgifter til advokat.

Hvorfor skal du stå alene? Mange er ikke klar over at forsikringen ofte dekker utgifter til advokat.

Kjøpsretten byr på mange vanskelig grensedragning, spørsmålet knyttet til frister og bevis. Hvorfor skal du stå alene når forsikringen dekker det meste av advokatutgiftene? Ta kontakt for en GRATIS og uforpliktende førstevurdering i din potensielle hevingssak. Vi sjekker om du har forsikringsdekning. Om du vil gå videre med bistand av oss er helt opp til deg. Vi ønsker bare å gi deg muligheten for optimal advokatbistand i din sak etter kjøp eller salg.