BIL

Her vil du finne innlegg og artikler om mangelssaker etter kjøp og salg av bil.

Du vil finne tips og veiledning som kanskje kan gi deg et hint om hvordan du ligger an i din sak.

Ønsker du en nærmere vurdering av en konkret hevingssak, er det noe vi kan hjelpe deg med. Den første henvendelsen er GRATIS. Vi tilbyr også spesialisert advokatbistand etter nærmere avtale.

Utgiftene til advokat er som regel dekket inn under forsikringen på bilen.

Heving av bilkjøp

Utgangspunktet ved heving av bilkjøp – foreligger det en mangel? Mangel etter loven? Det første steget i vurderingen av om det foreligger en potensiell hevingssak, er hvor vidt det foreligger en mangel i lovens forstand. Dette avgjøres med utgangspunkt i…

Les mer

Heving av bilkjøp fra privatperson

Heving av bilkjøp – mer generelt Mye kunne vært skrevet generelt om heving av bilkjøp. Dette har vi også allerede gjort. Du kan lese mer generelt om heving av bilkjøp på denne nettsiden, eller besøke advokatveiledning.no. Heving av bilkjøp når…

Les mer

Hvordan heve kjøp av bil?

Hvordan heve kjøp av bil? Mangel For det første må du finne ut om det foreligger en mangel ved bilen. Dersom mangel foreligger, må det igjen vurderes om den eller de mangelfulle forhold er nok til å si seg løst…

Les mer

Bilen tar inn vann

Reklamasjon når bilen tar inn vann Dersom bilen tar inn vann innenfor garanti- og/ eller reklamasjonstiden, kan et slikt faktum være å anse som en kjøpsrettslig mangel. En bil skal naturligvis ikke ta inn vann. Dersom den likevel gjør det,…

Les mer

Angrefrist ved kjøp av bil

Angrerett etter bilkjøp? Sannsynligvis har du ingen rettslig angrerett – kontakt Forbrukerrådet for nærmere info og veiledning Heving av bilkjøpet Mange tror de kan heve bilkjøpet innen en visse frist. Dette er en misforståelse. Heving av kjøpet forutsetter at det…

Les mer

Vannlekkasje fra panoramatak

Vannlekkasje fra panoramatak på Tesla En bilkjøper hadde hatt gjentatte problemer med vannlekkasje fra panoramataket på sin nye Tesla (sak FKU-2017-484). Kjøperen krevde heving av kjøpet, men selgeren mente at de fortsatt hadde flere utbedringsforsøk igjen, og utbedret vannlekkasjen uten samtykke…

Les mer

Advokathjelp ved heving av kjøp

Skal jeg bruke advokat i min hevingssak?  Vi hjelper både selgere og kjøpere av biler. Mange vil ha nytte av advokatbistand, med ikke alle. Vi forsøker her å gi innspill til hva du bør tenke over. Innledende fase  Hvis du…

Les mer

Solgt bil – kjøper klager

Har du solgt bil og kjøper klager? 80% dekning av advokatutgifter Dersom du hadde vanlig ansvarsforsikring, eller bedre, på salgstidspunktet kan du mest sannsynlig la deg bistå av en av våre eksperter som jobber med bilsaker til daglig uten at…

Les mer