Campingvogn

På denne siden vil du finne innlegg og artikler om mangelssaker etter kjøp og salg av campingvogn. Du vil kunne finne tips og veiledning som kanskje kan gi deg et hint om hvordan du ligger an i din sak.

Skulle du ønske en nærmere vurdering av en konkret hevingssak, er det noe vi kan hjelpe deg med. Den første henvendelsen er gratis. Vi tilbyr også spesialisert advokatbistand for de som ønsker det.

Utgiftene til advokat er som oftest dekningsmessig inn under forsikringen på campingvognen.

Heving av campingvognkjøp

Reklamasjon ved heving av campingvognkjøp Første viktige punkt i mangelssaker, foruten å oppdage mangelen, er å reklamere i tide. En reklamasjon må inngis innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Med andre ord bør du ikke…

Les mer