Caravan

På denne siden vil du finne innlegg og artikler om mangelssaker etter kjøp og salg av campingvogn. Du vil kunne finne tips og veiledning som kanskje kan gi deg et hint om hvordan du ligger an i din sak. Skulle du ønske en nærmere vurdering av en konkret hevingssak, er det noe vi kan hjelpe deg med. Den første henvendelsen er gratis. Vi tilbyr også spesialisert advokatbistand for de som ønsker det. Utgiftene til advokat er som oftest dekningsmessig inn under forsikringen på campingvognen.

Heving av campingvognkjøp

Fukt og råte er nok hovedfiende nummer en når vi kommer til campingvogner. Kimen til en konflikt går ofte inn under det faktum at en vogn er solgt med fukt, noe som kan utgjøre en mangel selv om selger ikke var klar over at vognen hadde fuktskader. Har du kjøpt en vogn med fuktinnsig eller andre potensielt alvorlige mangler kan du ta kontakt med oss for å høre om du har en mulig hevingsak. En slik første vurdering fra en av våre advokater koster deg ingenting.Les mer