Gratis førstevurdering fra spesialisert advokat omfatter kun potensielle mangelssaker der bistand vurderes. Vurderingen er imidlertid helt uforpliktende, og et oppdrag inngås aldri uten konkret oppdragsavtale.

For gratis informasjon om forbrukerrett kan man ta kontakt med Forbrukerrådet.