Mangel på bil, båt bobil og campingvogn

Dersom du har kjøpt bil, båt, bobil eller campinvogn kan du ha kjøpt en gjenstand som er beheftet med en feil. Mangel på bil er blant de vanligste tvistesakene. Hver år behandler Forbrukerrådet svært mange bilsaker. Hva gjør du når det viser seg å være en mangel på den bilen du har kjøpt?

Ved mangel kan du ha krav mot selger

 

Mangel på bil – kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Dersom selger er profesjonell bilselger, og kjøper er privatperson, foreligger det et såkalt forbrukerkjøp. Det er da forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. I alle andre tilfeller er det kjøpsloven som regulerer forholdet mellom partene.

«Som den er» – med og uten forbeholdet

Hvis en bil selges «som den er», tenker mange at selger er fri fra alt av ansvar. Det er ikke riktig det vil fortsatt kunne foreligge en mangel dersom bilen selgers med feil opplysninger, selger har unnlatt å gi opplysninger eller bilen er å anse som i vesentlig dårligere stand. Mer utfyllende om dette finner du i kjl. § 19 og fkjl. § 17.

Ordinær mangelsvurdering

Uten et som den er forbehold, skal det foretas en vanlig ordniær mangelsvurderingen. I denne forbindelse vil kjl. § 17 og § 18 være aktuell i saker etter kjøpsloven, mens fkjl. § 16, jf. fkjl. § 15. vil være sentrale dersom det er forbrukerkjøp. Mer om disse bestemmelsene finner du på lovdata.no. Grovt skissert kan vi si at det foreligger en mangel ved opplysningssvikt, feil opplysninger, gjenstanden var ikke som forventet, i strid med offentlige rettslig krav, med mer(listen er ikke uttømmende)

Reklamasjon ved mangel

Dersom du har mistanke om at det foreligger en mangel bør du straks reklamere til selger. Les mer om reklamasjon her

Dekning av utgifter til advokat!

Advokat dekkes over forsikringen. Som regel dekkes 80% etter betaling av grunnegenandel på kr 3000 – 4000.

GRATIS førstevurdering!

Kontakt oss i dag for GRATIS førstevurdering. Finn ut om du kan ha en sak.