Om oss

Hva er forbrukerveiledning.no? En nettside fra advokatene i Austin Lyngmyr advokatfirma – forbrukerrett i fokus 

Som navnet tilsier tilbys veiledning til forbrukere, altså privatpersoner. Siden er fremfor alt en informasjonsside med mange relevante artikler og forskjellige forhold i forbrukertvister. Etter vår erfaring er det dessverre fortsatt mange forbrukere som gjør feilvurderinger i tidlig fase og derfor ødelegger sin sak. Det er bittert. Man skal ikke klage i tide og utide, men å hevde en rett skal man kunne velge å gjøre!

Vi gir deg som forbruker, enten du har kjøpt eller solgt, en pekepinn på hvordan du ligger an i din sak. Vi kaller dette en gratis førstevurdering. Om du velger å legge saken død eller føre saken selv, er selvsagt helt opp til deg. Ønsker du videre hjelp dekker din forsikring som regel bistand til advokat. Vi kan i så fall tilby skreddersydd bistand i saker om kjøp og salg.

Hvem står bak forbrukerveiledning.no?

Siden er produsert av og drives av Austin Lyngmyr & Co advokatfirma AS. Firmaet har tilhold i Oslo og Akershus. Gjennom flere år har Austin Lyngmyr vært et av få advokatfirma i Norge som satser på kompetanse innen særlig biljuss. Alle advokatene i firmaet har behandlet en mange forbrukersaker og løst disse både i og utenfor domstolene.

Hva er forbrukerveiledning.no ikke?

Nettsiden drives at et privatfirma uten bånd til offentlige organer. Nettsiden har altså ingen tilknytning til Forbrukerrådet, Forbrukerklageutvalget eller forliksrådene. Vi tilbyr ikke bistand uten et formelt oppdrag og kan ikke påta oss å ringe eller megle uten et konkret oppdrag. Vi kan heller ikke besvare henvendelser som ikke er relatert til de type saker eller saksområder vi ikke kjenner til.

Hvorfor kontakte forbrukerveiledning.no?

Advokatene tilknyttet forbrukerveiledning.no jobber mye med kjøpsrett. De har løpende saker for klienter som ønsker bistand i saker. Flere som tar kontakt med forbrukerveiledning.no ser verdien av å benytte advokat på saken. Nye klienter som trenger hjelp, og som vil ha hjelp, er en gruppe vi søker å nå gjennom dette tilbudet. Om man ønsker å etablere et oppdrag er selvfølgelig helt valgfritt.

Som nevnt innledningsvis er forbrukerveiledning.no fremfor alt en informasjonsside. Vi har derfor laget et produkt som kan hjelpe forbrukere i ulike tvister til å tenke selv hvordan de vil håndtere saken videre enten på egenhånd eller ved hjelpe av eksterne aktører. Gjennom en henvendelse til forbrukerveiledning.no skal det være mulig å få en viss peiling på hvordan man ligger an uten at det skal koste noe. Det samme gjelder hvis man ønsker å lese våre artikler på forbrukerveiledning.no. Man håper således å ha et godt forbrukertilbud.

Hvorfor engasjere en advokat gjennom forbrukerveiledning.no?

Hvis du har fått et krav mot deg, eller har et mulig krav mot noen av en viss størrelse, kan konsekvensene blir nokså store. Det er mange vanskelige grensedragninger og vi har sett mange tilfeller der saker i Forbrukerrådet, Forbrukerklageutvalget og forliksrådet har fått et uriktig og uheldig utfall på grunn av manglende kompetanse.

Dyrt å bruke advokat gjennom forbrukerveiledning.no?

Først og fremst: den første henvendelsen koster ingenting. Alle som kontakter forbrukerveiledning.no vil således aldri motta en faktura uten særskilt avtale om oppdrag.

De fleste vil nok tenke at det er dyrt å bruke advokat. I forbrukersaker med bil, båt, bobil og campingvogner betaler du imidlertid ikke hele regningen selv. Nesten 80% dekkes ofte av forsikringen, noe mange dessverre ikke er klar over. Vi sjekker dette – gratis.

Austin Lyngmyr & co advokatfirma AS

Arbins gate 4

0253 Oslo

Org nr 812889192

Tlf 24 02 20 20 – post@aladvokat.no

austinlyngmyr.no

Personvern

Personvern og behandling av personopplysninger