Råteskade i bobil

Dersom du har kjøpt bobil med råteskade som skjult feil kan det være en mangel etter loven. Les mer om hva du bør gjøre.

Råteskader betyr ofte at fukt har kommet til og utviklet seg over tid

Utgangspunktet ved råteskade i bobil

Har du kjøpt bobil med råteskade er det første du må gjøre å sende reklamasjon til selger, slik at reklamasjonsfristen avbrytes. Dersom selger ikke vil ta ansvar foreligger det en tvist i saken, altså en uenighet mellom kjøper og selger. Fra dette tidspunktet får du dekket nesten 80% av utgifter til advokat over forsikringen. Manger velger på dette tidspunktet å ta kontakt med oss for bistand i saken.

Mer om reklamasjon 

Dekning av advokatutgifter (advokatveiledning.no)

Hva er viktig å tenke over ved råteskade i bobil?

Mange som velger å føre en sak selv bommer fordi man er på fremmet grunn og ikke vet hva som bør gjøres. Hva du skal foreta deg vil variere fra sak til sak, og det er derfor ikke mulig å gi en uttømmende liste over punkter som må utføres fra A til Å.

De fleste velger å ta den innledende reklamasjonsfasen selv, da det tross alt er en mulighet for at saken kan løse seg i tidlig fase gjennom dialog mellom partene. Jo tidligere man klarer å løse en sak, desto bedre. Men, ikke for enhver pris. Det å ta på seg et utbedringansvar i en slik sak kan være en stor byrde for selger, som naturligvis kan kvie seg for dette.

På generell basis er det viktig å ha for øyet følgende:

  • Rettidig reklamasjon
  • Rettidig hevingskrav
  • Har selger fått mulighet til å rette?
  • Sikre relevante bevis og fremlegge relevante bevis
  • Mulig å reklamere til flere ledd?

Lurer du på fremgangsmåten i din konkrete sak kan vi bistå deg for å sikre at alt går riktig for seg.

Hva skal du kreve om bobilen er råteskadet?

Råte betyr ofte at fukt har fått tilgang over tid. Det kan bety at omfanget er mye større enn du i utgangspunktet trodde. Det kan derfor være hensiktsmessig å kreve heving med en gang, for å sikre at et eventuelt hevingskrav ikke går tapt. Etter loven må det kreves heving «innen rimelig tid». Om hevingskravet kan føre frem vil bero på flere forhold, deriblant om selger vil rette feilen og om det foreligger et kontraktsbrudd av en karakter som er nok til å heve kjøpet.

Råteskade i bobil – gratis førstevurdering

Våre advokater jobber med bobilsaker hver dag og er trent til å mene noe om hvorvidt man har en sak eller ikke. En gratis førstevurdering kan gi deg en indikasjon på om du har noe å gå videre med, eller om du bør la saken ligge. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en gratis førstevurdering eller trenger bistand i din sak.

Les mer om våre advokater på austinlyngmyr.no