Solgt bil – kjøper klager

Har du solgt bil og mottatt klage fra kjøper kan det være greit å vite at du ikke står på bar bakke. Vi har gjennom tidene bistått mange selgere. Det er ikke bare kjøper som kan bruke advokat dekker over forsikringen.

 

Solgt bil?

Har du solgt bil og kjøper klager? 80% dekning

Dersom du hadde vanlig ansvarsforsikring, eller bedre, på salgstidspunktet kan du mest sannsynlig la deg bistå av en av våre eksperter som jobber med bilsaker til daglig uten dyre utgifter. Forsikringen dekker nemlig 80% av utgiftene til advokat, og for selger. Dette er det dessverre mange som ikke er klar over. Vi hjelper deg å få dekningen innvilget.

God hjelp også til selger

Veldig mange advokater retter seg mot kjøpersiden. For oss er det like interessant å ivareta selgers rettigheter. Har du solgt bil og kjøper klager er det ikke dermed sak at kjøper har rett til å vinne frem med sitt krav. Kjøper har ofte en lang vei å gå. Det er kjøper som må bevise at det foreligger grunnlag for mangelskravet, hvilket ofte er vanskeligere enn kjøpers advokat kanskje gir inntrykk av.

Vi bistår selger – kontrakt oss i dag for en uforpliktende vurdering

Våre advokater jobber med bilsaker hver dag. Vi har kompetanse og bistår på landsbasis. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside austinlyngmyr.no.