Vannlekkasje fra panoramatak

Vi har fått flere henvendelser på saker med Tesla, der det viser seg at det er vannlekkasje fra panoramataket på Teslaen er vanskelig å fikse. Problemstillingen har også vært behandlet i Forbrukerklagetutvalget, hvor kjøper fikk medhold.

Vannlekkasje fra panoramatak på Tesla

En bilkjøper hadde hatt gjentatte problemer med vannlekkasje fra panoramataket på sin nye Tesla (sak FKU-2017-484). Kjøperen krevde heving av kjøpet, men selgeren mente at de fortsatt hadde flere utbedringsforsøk igjen, og utbedret vannlekkasjen uten samtykke fra kjøper. Selger har i utgangspunktet kun rett til to avhjelpsforsøk for samme mangel med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig (forbrukerkjøpsloven §30 andre ledd, lovdata.no).

Hvor mange utbedringsforsøk?

Vannlekkasjen fra panoramataket hadde på tredje forsøk blitt utbedret tilfredsstillende av selger. Utvalget tok stilling til om selger hadde rett til å foreta det siste avhjelpsforsøket eller om klageren på det tidspunktet utbedringen ble gjennomført hadde rett i sitt krav om heving.

Selger hevdet at utbedringsforsøkene ikke var brukt opp, siden en av gangene knyttet seg til rent vedlikehold av tilskitnede og tette kanaler. Utvalget kom til at det ved andre innlevering av bilen i realiteten var tale om vedlikeholdsarbeid og ikke utbedring av en lekkasje. Utvalget la imidlertid avgjørende vekt på at kundeklagen alle gangene hadde vært at det lakk vann fra panoramataket og at det dermed for klageren måtte ha fremstått som om det var samme mangel. Utvalget kom dermed til at det var «samme mangel» i forbrukerkjøpslovens forstand. Klageren var således berettiget til å motsette seg ytterligere utbedring på det tidspunktet han krevde heving.

Vannlekkasje som hevingsgrunnlag

Forbrukerklageutvalget måtte også vurdere om hevingsvilkåret var oppfylt. Selv om vannlekkasjen fra panoramataket nå var tilfredsstillende utbedret så hadde utbedringen skjedd for sent, siden det var etter at kjøper hadde krevd heving. Utvalget mente at vannlekkasjen heller ikke kunne anses uvesentlig. Forbrukerklageutvalget la i hevingsvurderingen også en viss vekt på at selger tidligere hadde utbedret flere andre feil ved bilen.

Saken viser at det er mulig å nå frem med et hevingskrav selv om selger har utbedret feilene ved bilen. Det avgjørende vil ofte være om feilen er der på det tidspunktet man krever heving og om selger da har flere utbedringsforsøk igjen.

Ta kontakt dersom du mener du potensielt har en sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Skulle du ønske bistand vil en av våre spesialiserte advokater hjelpe deg videre. Benytte gjerne vårt kontaktskjema. Forsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat etter at grunnegenandelen er betalt (som regel kr 3000 – 4000).