Andre mangelskrav

Med andre mangelskrav mener vi retting, omlevering, prisavslag og erstatning. Nedenfor vil du finne mer informasjon om andre mangelskrav og sakstyper som hører inn under disse.