Mangel

Hva er egentlig en mangel? De fleste av oss har en formening om hva begrepet betyr i dagligtalen, men innenfor kjøpsretten er det annerledes. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven setter rammen for hva som er å regne som en kjøpsrettlig mangel. Les våre innlegg og forstå mer om hva som ligger i mangelsbegrepet.

Bilen bruker mye olje

Hva er normalt oljeforbruk? Dette kommer alt an på hva produsenten har satt som toleransegrense. Dersom bilen bruker merkbart mer olje enn det produsenten har anbefalt, kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel ved bilen.Les mer

Motorhavari – hva nå?

I denne artikkelen tar vi for oss noen utgangspunkter når man opplever motorhavari. Det kan tenkes at du har krav på dekning av utgifter til ny motor eller at du kan heve kjøpet. Vi ser nærmere på reglene om reklamasjon i de tilfeller man opplever motorhavari.Les mer

Mangel på bil, båt bobil og campingvogn

Dersom du har kjøpt bil, båt, bobil eller campinvogn kan du ha kjøpt en gjenstand som er beheftet med en feil. Mangel på bil er blant de vanligste tvistesakene. Hver år behandler Forbrukerrådet svært mange bilsaker. Hva gjør du når det viser seg å være en mangel på den bilen du har kjøpt?Les mer