Reklamasjon

Her vil du finne nyttig info om reklamasjonsreglene i kjøpsretten.

Reklamasjon i bilsaker etter kjøpsloven

Ved kjøp og salg mellom privatpersoner, næringsdrivende og andre avtaler utenom forbrukerkjøp er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Er det avvik fra det avtalte, eller andre mangelfulle forhold, må du som kjøper reklamere til selger dersom du ønsker å gjøre en mangel gjeldende. Vi skriver her særlig om bilsaker, men tilsvarende vil gjelde i saker om båt, bobil og campingvogner.Les mer

Reklamasjon i bilsaker etter forbrukerkjøpsloven

Når man oppdager avvik i forbindelse med en kjøpsgjenstand, må man klage til selger og fremsette et krav. På denne måten ansvarligjør man selger av objektet. Det er dette som kalles en reklamasjon. Hvis en forbruker(privatperson) kjøper gjenstanden fra en profesjonell selger er det forbrukerkjøpslovens reklamasjonsbestemmelser som kommer til anvendelse. I det følgende tar vi opp noe viktige momenter.Les mer