Forfatterarkiv: Austin Lyngmyr

Bilen bruker mye olje

Hva er normalt oljeforbruk? Dette kommer alt an på hva produsenten har satt som toleransegrense. Dersom bilen bruker merkbart mer olje enn det produsenten har anbefalt kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel ved bilen.Les mer

Motorhavari – hva nå?

I denne artikkelen tar vi for oss noen utgangspunkter når man opplever motorhavari. Det kan tenkes at du har krav på dekning av utgifter til ny motor eller at du kan heve kjøpet. Vi ser nærmere på reglene om reklamasjon i de tilfeller man opplever motorhavari.Les mer

Mangel på bil, båt bobil og campingvogn

Dersom du har kjøpt bil, båt, bobil eller campinvogn kan du ha kjøpt en gjenstand som er beheftet med en feil. Mangel på bil er blant de vanligste tvistesakene. Hver år behandler Forbrukerrådet svært mange bilsaker. Hva gjør du når det viser seg å være en mangel på den bilen du har kjøpt?Les mer

Reklamasjon i bilsaker etter kjøpsloven

Ved kjøp og salg mellom privatpersoner, næringsdrivende og andre avtalter utenom forbrukerkjøp er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Er det avvik fra det avtalte, eller andre mangelfulle forhold, må du som kjøper reklamere til selger dersom du ønsker å gjøre en mangel gjeldende. Vi skriver her særlig om bilsaker, men tilsvarende vil gjelde i saker om båt, bobil og campingvogner.Les mer

Reklamasjon i bilsaker etter forbrukerkjøpsloven

Når man oppdager avvik i forbindelse med en kjøpsgjenstand, må man klage til selger og fremsette et krav. På denne måten ansvarligjør man selger av objektet. Det er dette som kalles en reklamasjon. Hvis en forbruker(privatperson) kjøper gjenstanden fra en profesjonell selger er det forbrukerkjøpslovens reklamasjonsbestemmelser som kommer til anvendelse. I det følgende tar vi opp noe viktige momenter.Les mer

Hvordan heve kjøp av bil?

Vi som advokater ser at mange angrer på et bilkjøp, og at kjøper derfor vil "heve kjøpet". Dette er ikke heving i kjøpslovgivningens forstand. Heve kjøp av bil fordere en sæskilt avtale, eller at man har grunnlag for heving etter lovens bestemmelser. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan man hever et bilkjøp.Les mer

Heving av bilkjøp fra privatperson

Heving av bilkjøp mellom private er fullt mulig. I dette innlegget ser vi mer spesifikt på hva som gjelder dersom både selger og kjøper av bilen er privatpersoner. Har du spørsmål om din hevingsak eller vurderer advokatbistand er du alltid velkommen til å ta kontakt for en gratis førstevurdering.Les mer

Heving av bilkjøp

Ønsker du å vite om du kan heve kjøpet? Da håper vi du kan finne ut mer ved å lese vår artikkel om heving av bilkjøp. Spør oss om din sak - GRATIS.

Heving av campingvognkjøp

Fukt og råte er nok hovedfiende nummer en når vi kommer til campingvogner. Kimen til en konflikt går ofte inn under det faktum at en vogn er solgt med fukt, noe som kan utgjøre en mangel selv om selger ikke var klar over at vognen hadde fuktskader. Har du kjøpt en vogn med fuktinnsig eller andre potensielt alvorlige mangler kan du ta kontakt med oss for å høre om du har en mulig hevingsak. En slik første vurdering fra en av våre advokater koster deg ingenting.Les mer

Heving av bobilkjøp

I Norge har bobil slått an, og svært mange benytter bobil som ferieform. Det er en rekke bobilforhandlere i Norge som årlig selger en bra mengde bobiler. De fleste bobilkunder blir fornøyd etter kjøpet. Noen småtteri vil det ofte være, men heldigvis er det sjeldent der et mer alvorlige feil og mangler. Dessverre opplever imidlertid enkelte at de må kreve heving av bobilkjøpet. Vi skriver her om heving av bobilkjøp.Les mer